ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
H ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ, ιδρύθηκε το 1992 ως προέκταση των δραστηριοτήτων του εκτελωνιστικού γραφείου, ΟΜΗΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ, με έτος λειτουργίας το 1958 και με σημερινή επωνυμία Λ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σήμερα οι δύο εταιρείες, με ενωμένες τις δυνάμεις τους, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - LOGISTICS - ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ.

Τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών, είναι στον Πειραιά, ενώ υποκατάστημα λειτουργεί στο αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος".

Το ανθρώπινο δυναμικό τους, δεν ξεπερνά τους 24 εργαζομένους, καθώς πλήθος των εργασιών τους, διεκπεραιώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες.

Η ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ, έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001:2000 για την διασφάλιση της διαδικασίας των υπηρεσιών της, από το 1999.

 
© 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo