Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ανεξάρτητα της αξιοπιστίας μας, ο νόμος των πιθανοτήτων δεν εξαιρεί τις ζημιές, που συνήθως προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, έτσι η μόνιμη συμβουλή προς τους πελάτες μας είναι η κατά παντός κινδύνου ασφάλιση, της αξίας CIF των εμπορευμάτων τους.

Η ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ έχει ασφαλίσει μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας International  Hellas S.A.  την  αστική της ευθύνη,  για το ποσόν των €150.000 / φορτηγό ή container.

Η ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ συνεργάζεται με τις περισσότερο γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες και σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη που επιθυμείτε.

Ανασφάλιστο εμπόρευμα με ζημιά μπορεί να αποζημιωθεί μόνο μέσω απόφασης αρμοδίων δικαστηρίων.

Ανασφάλιστο εμπόρευμα με ζημιά, δεν απαλλάσσεται της καταβολής ναύλος.

[ Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς ]

 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo