Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  
Στοιχεία πελάτη
* Εταιρία  
* Τηλέφωνο  
Fax  
* E-mail  
* Υπεύθυνος  
  (Συμπληρώστε οπωσδήποτε τα πεδία με το *)
Στοιχεία μεταφοράς
* Περιοχή Φόρτωσης  
* Περιοχή Εκφόρτωσης  
* Είδος φορτίου  
Βάρος (kg)  
Όγκος (m3)  
Συσκευασία  
Ποσότητα  
Διαστάσεις  
Incoterms  
Τρόποι πληρωμής αξίας  
* Τρόπος μεταφοράς  
Παρατηρήσεις  
*

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους κανόνες μεταφοράς και αποθηκεύσεις.

        
 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo