Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΦΟΡΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
  
Στοιχεία πελάτη
* Εταιρία  
* Τηλέφωνο  
Fax  
* E-mail  
* Υπεύθυνος  
  (Συμπληρώστε οπωσδήποτε τα πεδία με το *)
  
Εντολή Φόρτωσης
* Φορτωτής οίκος  
Χώρα  
* Πόλη  
* Διεύθυνση  
* Τ.Κ.  
* Υπεύθυνος  
* Τηλέφωνο  
Fax  
E-mail  
* Τρόπος μεταφοράς  
* Ημερομηνία παραλαβής  
* Παραλήπτης  
Παρατηρήσεις  
*

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους κανόνες μεταφοράς και αποθηκεύσεις.

        
 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo