Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

Το γραφείο μας είναι ένα από τα παλαιότερα εκτελωνιστικά γραφεία, με έτος ίδρυσης το 1958.

Θέλουμε και έχουμε την δύναμη που απαιτείται, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε στο σύνολο τα εμπορεύματα εκείνα, που απαιτούν εκτελωνιστική κάλυψη.

Είναι πλήρως οργανωμένο και μηχανογραφημένο, με μόνιμους συνεργάτες εκτελωνιστές, στα σπουδαιότερα τελωνεία του λεκανοπεδίου.

Το γραφείο μας διαθέτει ένα μεγάλο πελατολόγιο που απαρτίζεται από γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Έχουμε την θέληση και την πεποίθηση, ότι είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε το σύνολο των εμπορευμάτων σας, που απαιτούν εκτελωνισμό.

Οι υποχρεώσεις μας:

»  Αυθημερόν παραλαβή από τους εκδότες, ή από την εταιρεία σας, όλων των φορτωτικών εγγράφων.
»  Παραλαβή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.
»  Απόδοση λογαριασμού μας εντός τριών ημερών.
 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo