Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΝΟΔΟ ΑΕ, αποθηκεύουμε και διανέμουμε τα εμπορεύματα που μεταφέραμε ή όχι, για λογαριασμό των πελατών μας.

Η αποθήκη είναι η πρώτη που συναντάμε, επί της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Θηβών, σε ζώνη κεντρικότατη, καλύπτοντας από την θέση της και μόνο, θέματα ασφαλείας και άμεσης πρόσβασης σε όλες τις συγκοινωνιακές οδούς.

»  Στεγασμένοι χώροι 2.850m2
»  Θέσεις 2.600 ευρωπαϊκών παλετών
»  Χώρος προαυλίου 8.000m2
»  Σύστημα πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης
»  4 πτυσσόμενες ράμπες εκφόρτωσης - φόρτωσης
»  περονοφόρα
»  χειροκίνητα παλετοφόρα
»  Ηλεκτρικά παλετοφόρα
»  Σύστημα barcode
»  Μηχανή συσκευασίας
»  8 φορτηγά εσωτερικών διανομών - διαθέτονται όλα με υδραυλική πόρτα
»  Ασφαλιστική κάλυψη
»  24η φύλαξη από εκπαιδευμένο προσωπικό
 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo