Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΦΟΡΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  
Στοιχεία πελάτη
* Εταιρία  
* Τηλέφωνο  
Fax  
* E-mail  
* Υπεύθυνος  
  (Συμπληρώστε οπωσδήποτε τα πεδία με το *)
  
Ασφαλιστική Προσφορά
* Αξία CIF που επιθυμείτε 
να ασφαλίσετε  
* Είδος εμπορεύματος  
* Συσκευασία  
* Κολλά / Κιλά  
* Εάν είναι μεταχειρισμένα  
πρέπει να δηλωθεί  
* Κατά πάντως κινδύνου  
Ναι Όχι
*

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους κανόνες μεταφοράς και αποθηκεύσεις.

        
 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo