Φόρμα Αίτησης για Μεταφορά
  Φόρμα Εντολής Φόρτωσης
  Φόρμα Ασφαλιστικής Προσφοράς
   ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εγγυόμαστε αξιόπιστη και γρήγορη μεταφορά, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας και των Ευρωπαίων συνεργατών μας.
Αξιόπιστο εβδομαδιαίο door to door service, προς και από όλες τις σημαντικότερες, παραγωγικές και εμπορικές περιοχές της Ευρώπης.
Φορτηγά Ξηρού Φορτίου
Πλήρη
Σύγχρονα Φορτηγά Επικαθημενα Και Συρόμενα 80 - 110m3
Ομαδικά
Δυναμικό Δίκτυο Ανταποκριτών

Εύφλεκτων και/ή Χημικών
Οχήματα εφοδιασμένα με ειδική άδεια ADR          (+) Υποσημείωση

Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει:

Η αποστολή εύφλεκτων υλικών, απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς. Η συμπλήρωση της δήλωσης επικίνδυνων ειδών, καθώς και η συσκευασία και η σήμανσή τους, είναι της αποκλειστικής ευθύνης τους και για τις 9 κατηγορίες επικίνδυνων φορτίων:

1. εκρηκτικά
2. αέρια
3. εύφλεκτα υγρά
4. εύφλεκτα στερεά
5. οξείδια
6. τοξικά
7. ραδιενεργά
8. διαβρωτικά
9. λοιπά όπως π.χ ξηρός πάγος.

Ειδικά Φορτία
Οχήματα Ειδικά για την Μεταφορά Υπέρβαρων ή Μεγάλων Διαστάσεων Φορτιών
Φορτηγά Ψυγεία

Πλήρη και Ομαδικά (Ψυγεία)
Φορτηγά Ψυγεία των καλύτερων προδιαγραφών με θερμογράφους και Πιστοποιητικά FRC/ ATR          (+) Υποσημείωση

Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει:

1. Η ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ εξειδικεύεται στην μεταφορά προϊόντων που απαιτούν ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας, η ποσοστιαία αναλογία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της είναι 70%.
2. Η αγορά ναύλου φορτίων ψύξης, έχει χρηματιστηριακό χαρακτήρα με μεγάλες κατά εποχή αποκλείσεις, η ολοχρονική μέσου όρου σταθερή τιμή προϋποθέτει συμβόλαιο διατήρησης της συμφωνίας, για ένα χρόνο.
3. Τα τμηματικά φορτία ψύξης, σε αντίθεση με τα ξηρά που συλλέγονται σε αποθήκες Ευρωπαίων συνεργατών, συνήθως εξυπηρετούνται απευθείας, από εκείνα τα φορτηγά ψυγεία που έτυχε να περνούν από το συγκεκριμένο σημείο φόρτωσης, που έχουν τον ανάλογο χώρο, και που συμπίπτουν οι βαθμοί ψύξης με το υπόλοιπο εμπόρευμα, κατά συνέπεια η ανάληψη φόρτωσης τμηματικού φορτίου ψύξης, δεν μπορεί να συνδυαστεί με σταθερή τιμή, εάν οι ημερομηνίες φόρτωσης και εκφόρτωσης είναι επιτακτικές.
4. Ο όγκος των ψυγείων που διακινούμαι, μας βοηθάει να ξεπερνάμε ευκολότερα από τους ανταγωνιστές μας, τα παραπάνω πραγματικά προβλήματα, των τμηματικών φορτώσεων των προϊόντων ψύξης.

Φορτηγά Βυτία
Τροφίμων
Οχήματα εφοδιασμένα με άδεια μεταφοράς τροφίμων.
 
 
  © 2005 MegaTrans LTD. Προφίλ | Μεταφορές | Αποθήκευση | Ασφάλιση | Εκτελωνισμοί | Επικοινωνία Bitamin logo